Friday, February 15, 2013

khutbah jumat 5 Rabiul Tsani 1434 H part 3

maka, kita mesti melakukan sebuah upaya agar menjadi solusi ditengah keterpurukan umat sepert ini. solusi yang bisa kita lakukan adalah kita mengupayakan seperti firman Allah SWT..

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Ali Imran : 110)

amar ma'ruf nahi munkar, adalah kewajiban bagi kita selaku umat terbaik, selaku umat Rasulullah. Dakwah adalah kewajiban setiap individu, dan pada akhirnya secara berjamaah pula kita bisa membangun kekuatan, dan menjadi solusi yang terbaik di tengah umat.

solusi selanjutnya adalah kita kembali ke ajaran yang semestinya. tinggalkan panutan-panutan liar, obsesi-obsesi yang bukan berasal dari Islam. Rasulullah adalah uswah sejati, tidak ada yang pantas kita teladani selain dari beliau. maka apakah mungkin bagi kita mencari tuntunan selain dari Rasulullah dan AlQur'an..??

Allahumaghfirlil muslimina wal muslimat, mukminina wa mukminat, wal ahya wal amwat..

Wallahu a'lam

catatan :
redaksi diatas bukan redaksi yang sebenarnya dari isi khutbah jumat, tetapi hanya yang di ingat oleh penulis. maaf jika masih banyak kesalahan, karena setiap kesalahan murni dari penulis, sedangkan yang benar hanyalah milik Allah semata.

Artikel Terkait

khutbah jumat 5 Rabiul Tsani 1434 H part 3
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email